Szkoła Podstawowa |im. K. K. Baczyńskiego |w Wyszogrodzie

09-450 Wyszogród      ul. Niepodległości 11  

Tel. (24) 231-10-30  

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. K. K. Baczyńskiego

ul. Niepodległości 11

09-450 Wyszogród

e-mail: sp-wyszogrod@wp.pl

Statystyki

  • Odwiedziny: 538970
  • Do końca roku: 97 dni
  • Do wakacji: 270 dni

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku 2016/2017

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

wtorek 1340 – 1425

język niemiecki, klasa II

Małgorzata BARTOSIŃSKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

wtorek 1155 – 1240

edukacja wczesnoszkolna, klasa III b

Anna Jolanta CICHOCKA

Koło ekologiczne – 1 godz.

czwartek 1340 - 1425

Ewa JANAS

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

wtorek 1250 – 1335

edukacja wczesnoszkolna, klasa II b

Urszula JANISZEWSKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

piątek 1340 - 1425

matematyka, klasa VI b

Bogumiła  JASIŃSKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

poniedziałek 1430 - 1515

język polski, klasa VI a

Anna BOROWSKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

poniedziałek 800 – 845

język polski, klasa VI b

Anna Iwona KOLANKOWSKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

środa 1250 – 1335

edukacja wczesnoszkolna, klasa I b

Barbara KOLCZYŃSKA

CHÓR – 2 godz.

poniedziałek 1340 – 1425

poniedziałek 1430- 1515

Beata KRZEMIŃSKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

wtorek 730 – 755

piątek 730 - 755

język angielski, klasa V b

Ewa  BOMBAŁA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

poniedziałek 1155 – 1240

edukacja wczesnoszkolna, klasa I a

Wanda PRZEDWOJEWSKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

czwartek 1155 - 1240

edukacja wczesnoszkolna, klasa II a

Monika  RAKOWSKA

Zajęcia rozwijające – 1 godz.

poniedziałek 1430 - 1515

język niemiecki, klasy IV - VI

Sylwia  SZMULEWICZ

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

wtorek 1155 – 1240

edukacja wczesnoszkolna, klasa II a

Małgorzata  ŚWIERCZEWSKA

Zajęcia SKS – 1 godz.

wtorek 1430 - 1530

 Klasy IV - VI

Wiesław  TOMKIEWICZ

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

poniedziałek 1250 - 1325

edukacja wczesnoszkolna, klasa III a

Krystyna  WIECHECKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

czwartek 1340 - 1425

matematyka, klasa IV a, b

Agata  WOJCIECHOWSKA

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

wtorek 1340 - 1425

matematyka, klasa V b

Bogumiła  JASIŃSKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

piątek 800 - 845

edukacja wczesnoszkolna, klasa III b

Anna Jolanta CICHOCKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

poniedziałek 1250 - 1335

edukacja wczesnoszkolna, klasa II b

Urszula  JANISZEWSKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

poniedziałek 1340 - 1425

język polski, klasa IV a, b

Anna BOROWSKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

środa 1340- 1425

język polski, klasa V a, b

Anna Iwona  KOLANKOWSKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 1 godz.

czwartek 1430 - 1515

matematyka, klasa V a

Agata  WOJCIECHOWSKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

wtorek 800 - 845

matematyka, klasa VI a

Agata  WOJCIECHOWSKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

czwartek 1155 - 1240

edukacja wczesnoszkolna, klasa I a

Wanda  PRZEDWOJEWSKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

czwartek 1340- 1425

język niemiecki, klasa V b

Sylwia  SZMULEWICZ

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

poniedziałek 1155 – 1240

edukacja wczesnoszkolna, klasa II a

Małgorzata  ŚWIERCZEWSKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

poniedziałek 1155 - 1240

edukacja wczesnoszkolna, klasa III a

Krystyna  WIECHECKA

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 godz.

wtorek 1155 - 1240

edukacja wczesnoszkolna, klasa I b

Barbara  KOLCZYŃSKA

 

Zajęcia logopedyczne,  grupa I – 1 godz.

wtorek 1250 - 1350

Małgorzata  ŚWIERCZEWSKA

Zajęcia logopedyczne,  grupa II – 1 godz.

czwartek 1155 – 1255

Małgorzata  ŚWIERCZEWSKA

Zajęcia logopedyczne,  grupa I – 1 godz.

wtorek 1230 - 1330

Katarzyna  ŻOCHOWSKA

Zajęcia logopedyczne,  grupa II – 1 godz.

wtorek 1340 - 1440

Katarzyna  ŻOCHOWSKA

Zajęcia logopedyczne,  grupa III – 1 godz.

czwartek 1155 - 1255

Katarzyna  ŻOCHOWSKA

Zajęcia logopedyczne,  grupa IV – 1 godz.

piątek 1340 - 1440

Katarzyna  ŻOCHOWSKA

Rewalidacja – 2 godz.

wtorek 1130 – 1230

piątek 1035 - 1135

Monika  RAKOWSKA

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, grupa I – 1 godz.

poniedziałek 730 – 800

środa 730 - 800

Wanda  PRZEDWOJEWSKA

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, grupa II – 1 godz.

wtorek 730 – 800

piątek 730 – 800

Wanda  PRZEDWOJEWSKA

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, grupa III – 1 godz.

środa 1240 - 1340

Wanda  PRZEDWOJEWSKA

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,  – 2 godz.

Poniedziałek 1130  – 1245

wtorek 800 - 845

Monika  RAKOWSKA

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, grupa I – 1 godz.

                                            środa 1250 - 1350

Małgorzata  ŚWIERCZEWSKA

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, grupa II – 1 godz.

poniedziałek 1250 - 1350

Małgorzata  ŚWIERCZEWSKA

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, grupa III – 1 godz.

środa 730 – 800

czwartek 730 – 800

Małgorzata  ŚWIERCZEWSKA

Koło czytelnicze – 1 godz.

środa 800 – 830

czwartek 800 - 830

Maria  LICHOTA