Szkoła Podstawowa |im. K. K. Baczyńskiego |w Wyszogrodzie

09-450 Wyszogród      ul. Niepodległości 11  

Tel. (24) 231-10-30  

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. K. K. Baczyńskiego

ul. Niepodległości 11

09-450 Wyszogród

e-mail: sp-wyszogrod@wp.pl

Statystyki

  • Odwiedziny: 789035
  • Do końca roku: 20 dni
  • Do wakacji: 192 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Projekty

Projekty

Projekty, które realizuje Szkoła Podstawowa w Wyszogrodzie

1. W 2006 roku Szkoła przystąpiła do projektu "Pracownie Koputerowe dla szkół" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu w czerwcu 2007 r. pracownia komputerowa została wyposażona w 10 stanowisk komputerowych dla uczniów, serwer wraz z monitorem dla pracowni, drukarkę sieciową, skaner, wideoprojektor, komputer przenośny i oprogramowanie edukacyjne.

2. w 2007 roku Szkoła ponownie przystąpiła doprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych". Biblioteka szkolna w lutym 2008 r. została wyposażona w 4 stanowiska komputerowe dla czytelników, wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner i drukarka), oprogramowanie multimedialne.

3. Od września 2008 r. do czerwca 2009 r. uczniowie uczestniczyli w projekcie "Szkolne dni teatru". Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wspaecia Obszarów Wiejskich.

Uczniowie uczestniczyli w wycieczce do teatru. Brali udział w warsztatach prowadzonych przez aktora Jacka Mąkę. Sami projektowali i wykonywali dekorację. Uczestniczyli w wielu próbach.

Podsumowanie projektu nastąpiło 5 czerwca 2009 r. Tego dnia, przy udziale zaproszonych gości uczniowie wystawili sztuki teatralne: klasy I - III "Kopciuszek", klasy IV - VI "Jak wyginęli królewicze?".

4.

Od lutego 2009 r. do końca grudnia 2009 r. w szkole realizowany jest projekt "Nauka naszą szansą", w ramach którego realizowane są zajęcia rozwijające, wyrównawcze, zajęcia komputerowe, zajęcia z języka angielskiego.

Zajęcia z informatyki kończą się uzyskaniem certyfikatu TELC. Uczniowie pracują korzystając z zasobów platformy internetowej. Projekt realizowany jest przez Gminę Wyszogród ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5. "Bajkowe warsztaty teatralne"

Pod tym tytułem rozpoczęły się zajęcia organizowane przez Urząd Gminy i Miasta Wyszogród ze środków pozyskanych z Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zajęcia prowadzone są  przez „Teatr Lalek Igraszka",   którego założycielem jest Paweł Kołodziejski - wyszogrodzianin na co dzień mieszkający i pracujący w Warszawie. Zajęcia prowadzone są docelowo wśród najmłodszych uczniów szkół podstawowych oraz przedszkola z terenu gminy i miasta Wyszogród. Jest to grupa szczególnie zainteresowanych  i aktorsko uzdolnionych dzieci w wieku 5-9 lat.

Inauguracją warsztatów były spektakle „ Magiczny Miód" w wykonaniu aktorów „Teatru Lalek Igraszka". Edukacyjna treść spektaklu pomogła zrozumieć dzieciom zagrożenia jakie związane są z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w łatwy i przystępny sposób, a pięknie wykonane pacynki i lalki uatrakcyjniły całość przedstawienia.
Warsztaty podzielone są na dwa etapy. W pierwszym etapie realizacja obejmuje dzieci z Wyszogrodu - Przedszkole Samorządowe i Szkołę Podstawową im. K.K. Baczyńskiego. Drugim etapem jest realizacja warsztatów w Szkole Podstawowej w Rębowie i w Kobylnikach.
Uczestnicy warsztatów poprzez liczne zabawy edukacyjno-artystyczne poznają techniki animacji, techniki aktorskie i uczą się wykorzystywania ruchu swojego ciała, głosu, emocji. Warsztaty w cudowny sposób rozbudzają dziecięcą wyobraźnię i chociaż na chwile przenoszą ich w zaczarowany świat bajek. Oczywiście praca z dziećmi wymaga wielkiego zaangażowania ze strony prowadzącego warsztaty p. Pawła Kołodziejskiego, ale on sam jak i aktorzy „Teatru Lalek Igraszka" sprawdzają się w tej roli znakomicie. Podsumowaniem warsztatów w każdej placówce będzie przedstawienie realizowane przez same dzieci, pod baczną opieką prowadzącego. Na razie trwa wykonanie lalek i nauka ról, bo finał już niedługo.

6. Szkoła Podstaswowa wystąpiła z wnioskiem, w ramach rządowego programu "Radosna szkoła", o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.

Szkoła otrzymała pomoc finansową w wysokości 12000 zł. W ramach tych funduszy zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów klas I - III.

7. W ramach rzadowego programu "Radosna szkoła", Szkoła wystąpiła z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na budowę placu zabaw. Otrzymaliśmy pomoc finansową w wysokości 115.000 zł. Dzięki zrozumieniu i pomocy finansowej ze strony Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród w osobach Burmistrza i Radnych Gminy i Miasta Wyszogród w okresie wakacji zadanie to będzie zrealizowane.

8. Od marca 2012 roku do grudnia 2012 roku szkoła realizuje projekt „Akademia sukcesu”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, a także zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

9. Projekt "Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi".


 

Artykuły