Szkoła Podstawowa |im. K. K. Baczyńskiego |w Wyszogrodzie

09-450 Wyszogród      ul. Niepodległości 11  

Tel. (24) 231-10-30  

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. K. K. Baczyńskiego

ul. Niepodległości 11

09-450 Wyszogród

e-mail: sp-wyszogrod@wp.pl

Statystyki

 • Odwiedziny: 538945
 • Do końca roku: 97 dni
 • Do wakacji: 270 dni
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Komunikaty

Komunikaty

Rodzice pierwszoklasistów

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym Programie badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019, realizowanym przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Szczegóły dot. Programu przedstawiamy w załączonym piśmie, które znajduje się w plikach do pobrania.

 

 

Uwaga!

Ze względu na coraz większe zagrożenia płynace z sieci, prosimy Rodziców o zapoznanie się z dokumentem

dostępnyn na dole strony w Plikach do pobrania.

 

 

INFORMACJA – stypendium szkolne

        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie informuje, że do 31 października 2017r.przyjmowane będą wnioski na stypendium socjalne. Osoby, które rozliczyły się fakturami za poprzedni okres przyznanego stypendium mogą pobierać i składać wnioski w Szkołach, do których uczęszczają dzieci, jak również w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające dochód rodziny.

 • Dochód w przeliczeniu na 1 osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 514 netto (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej).
 • Dochód z gospodarstwa rolnego liczony jest: liczba ha przeliczeniowych x 288 zł.

WNIOSKI  DO  POBRANIA  W  SEKRETARIACIE  SZKOŁY.

 

 

Legitymacja szkolna

W związku ze zbliżającym się okresem wyjazdów wakacyjnych informujemy, że od dnia 23 stycznia 2015r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.12.2014r. – Dz. U. z 2015r., poz. 23)

obowiązuje nowy wzór legitymacji szkolnej

o symbolu MEN-I/50a/2  zawierający numer PESEL.

Uczniowie posiadający legitymacje na dotychczasowych drukach 

o symbolu MEN-I/50/2, proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu

w celu dopisania numeru PESEL.

 

Wyprawka  szkolna  2016/2017

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (poz. 1045), pomocą w zakresie zakupu podręczników w roku szkolnym 2016/2017 objęci są uczniowie:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),
 7. z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7)

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r . o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej .

W związku z powyższym prosimy rodziców o składanie wniosków na w/w dofinansowanie w sekretariacie szkoły, w terminie od dnia  03.08.2015r. do dnia 05.09.2015r. (wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły).

Do wniosku dołączyć należy:

 • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc nie przysługuje uczniom, którzy w roku szkolnym 2016/2017

korzystają z podręczników zapewnionych przez szkołę.