Szkoła Podstawowa |im. K. K. Baczyńskiego |w Wyszogrodzie

09-450 Wyszogród      ul. Niepodległości 11  

Tel. (24) 231-10-30  

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. K. K. Baczyńskiego

ul. Niepodległości 11

09-450 Wyszogród

e-mail: sp-wyszogrod@wp.pl

Statystyki

  • Odwiedziny: 809906
  • Do końca roku: 341 dni
  • Do wakacji: 148 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O szkole

O szkole

Historia szkolnictwa w Wyszogrodzie 

  

 

    Najstarsze wiadomości o szkole w Wyszogrodzie sięgają 1495 roku, musiała jednak istnieć znacznie wcześniej, ponieważ w spisie studentów UJ Wyszogrodzianie pojawiają się od początku 1400 roku. Szkołę utrzymywał prawdopodobnie magistrat miasta, ale w późniejszych latach zbierane były na ten cel specjalne składki od rodziców posyłających dzieci do szkoły. Nadzór pedagogiczny nad szkołą, programem nauczania i nad nauczycielem sprawował zawsze Kościół. Szkoła wyszogrodzka utrzymywała się przez wiele stuleci. Oprócz szkół katolickich prowadzone były również szkoły protestanckie i żydowskie.
     Przez kolejne lata Wyszogród przeżywał upadek materialny, epidemię, pożary i najazdy obcych wojsk, jednak przez wszystkie te lata szkolnictwo nadal istniało na miarę swych możliwości.W końcu XIX wieku szkoła elementarna uległa całkowitej rusyfikacji, dopiero po rewolucji 1905-1907 Polska Macierz Szkolna zaczęła zakładać szkoły z polskim językiem wykładowym.
    Znaczne zmiany w dziedzinie oświaty dokonały się dopiero w okresie międzywojennym. Uruchomiono dwie siedmioletnie szkoły podstawowe. Wzniesiono także budynek, w którym dziś znajduje się szkoła podstawowa. W 1929 roku z inicjatywy Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych rozpoczęto budowę Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie, a w 1930 oddano do użytku ośmioizbowy budynek. Kierownikiem szkoły była Bronisława Pniewska
    Od 1931 roku wyposażano szkołę w nowe maszyny do szycia, narzędzia stolarskie itp. Od 1934 roku kierownikiem szkoły został Edward Szymczewski, który zaprojektował sztandar harcerski, poświęcony w tymże roku. Drużyną harcerską opiekował się Wacław Milke wraz z Janiną Szymczewską.
    Dnia 4 września 1939 roku przerwano pracę w szkole. Podczas ogólnego zamieszania przy ewakuacji na drugą stronę Wisły, zaginęły sztandary: szkoły i harcerski oraz część dokumentów. W czasie wojny, mimo że wielu nauczycieli i uczniów wywieziono do obozów koncentracyjnych, kontynuowano naukę w domach prywatnych.
    Dnia 1 lutego 1945 roku po wyzwoleniu Wyszogrodu, rozpoczęto na nowo naukę w szkole, początkowo kierownikiem jest Janina Szymczewska a od września Józef Cichocki. W roku 1949 w budynku szkoły podstawowej mieściła się również Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa o kierunkach: metalowy, krawiecki i handlowy.
    W latach pięćdziesiątych uporządkowano teren przy szkole dzięki czemu powstały boiska szkolne. Przebudowano sale lekcyjne, jedno z pomieszczeń przystosowano dla potrzeb sali gimnastycznej, która służy do dziś.
    Od 1 września 1957 roku powołano Liceum Ogólnokształcące, które początkowo mieściło się w budynku szkoły podstawowej, przez co szkoła pracowała na trzy zmiany.
Kolejnymi dyrektorami Szkoły podstawowej i L.O. w Wyszogrodzie byli: Antoni Zdunek, Jan Wożniak, Ryszard Motlęga, Jan Pankowski, Alfreda Janiszewska. W 1969 roku ukończono budowę gmachu Liceum i odtąd historia obu szkół toczy się oddzielnie. Stanowisko dyrektora szkoły piastują kolejno: Franciszka Kopańska, Stanisław Nowiński, Janina Olbromska.
    W 1972 roku dyrektorem szkoły zostaje Michał Boszko. Ten okres w życiu szkoły jest szczegółowo udokumentowany w kronice, która została w tym czasie zaprowadzona. W 1973 roku został przeprowadzony kapitalny remont szkoły.
    12 października 1974 roku nadano szkole imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - poety i żołnierza AK oraz wręczono sztandar ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie.
    12 maja 1983 roku wybucha w szkole pożar, na szczęście nie powoduje przerwy w nauce.
    W roku 1984 dyrektorem szkoły zostaje Andrzej Gronkiewicz. Rozpoczęto rozbudowę szkoły, przeprowadzono remont frontu budynku, auli szkolnej, wyposażenia sanitarnego, powstała pracownia komputerowa.
    W 1999 roku w związku z reformą oświaty powstaje Gimnazjum, którego dyrektorem zostaje Andrzej Gronkiewicz, natomiast dyrektorem szkoły podstawowej został Stanisław Pacholski.
    W roku 2001 stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Bogumiła Jasińska. W szkole przeprowadzono remont, wymieniono okna, ocieplono budynek. Po opuszczeniu przez gimnazjum budynku szkoły podstawowej, biblioteka szkolna po wielu latach otrzymała nowy, przestronny lokal.