Szkoła Podstawowa |im. K. K. Baczyńskiego |w Wyszogrodzie

09-450 Wyszogród      ul. Niepodległości 11  

Tel. (24) 231-10-30  

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. K. K. Baczyńskiego

ul. Niepodległości 11

09-450 Wyszogród

e-mail: sp-wyszogrod@wp.pl

Statystyki

  • Odwiedziny: 809989
  • Do końca roku: 341 dni
  • Do wakacji: 148 dni

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

„Morze, góry, las i rzeka;
Wszystko to już na nas czeka.
Bo zaczęło się już lato
Jedźmy mamo, jedźmy tato.”

Piątek, 22 czerwca to dzień, na który czekali wszyscy uczniów z utęsknieniem. To bowiem ostatni dzień roku szkolnego 2017/2018. Świętowanie rozpoczęliśmy o godzinie 8.00 w kościele parafialnym, gdzie ksiądz prefekt uświadomił nam na co zwrócić uwagę, aby przeżyć wakacje z Bogiem no i oczywiście bezpiecznie.

Punktualnie o godz 9.30 rozpoczęły się uroczystości w hali sportowej. Z całą społecznością szkolną świętowali nasi goście p. Anna Kosakowska- sekretarz GiM Wyszogród, p. Józef Boszko- przewodniczący Rady GiM Wyszogród. Zaszczycili nas swoją obecnością licznie przybyli dziadkowie oraz rodzice, na czele z  przedstawicielami Rady Rodziców.

Ostatni dzień roku to czas podsumowań, gratulacji i podziękowań. Tym razem nie było inaczej. Pani dyrektor Bogumiła Jasińska szczególne słowa podziękowań skierowała do p. Małgorzaty Świerczewskiej, która po 38 latach pracy jako nauczycielka przechodzi na zasłużoną emeryturę. Dziękowała Jej za profesjonalizm, morze cierpliwości i serdeczność. Nie obyło się bez łez wzruszenia i burzliwych oklasków.

Kolejne podziękowania były skierowane do rodziców, którzy na co dzień z wielkim oddaniem wspierają wszelkie inicjatywy szkolne. Wśród wyróżnionych: p. Monika Wójcik, p. Małgorzata Zaorska, P. Dorota Szymańska i p. Rafał Fotek.

Pani dyrektor dziękowała  za ciężką pracę wszystkim uczniom.  Duża grupa otrzymała świadectwa z biało- czerwonym pasem. Jednak Nagrodę Dyrektora zdobył czwartoklasista Dawid Brzeziński, który może pochwalić się najwyższą średnią w szkole (5,5). Na wyróżnienie zasługuje również Zosia Zielińska, która za swoją postawę otrzymała nagrodę specjalną statuetkę. Siódmoklasistka to autorka wielu scenariuszy akademii, słynna recytatorka, która kocha poezję i potrafi innych wzruszać. Często reprezentuje szkołę w konkursach.

W tym roku po raz pierwszy, ale oczywiście nieostatni, grupa uczniów została uhonorowana medalami za godne wyróżnienia zachowanie, kreatywność, wolontariat, reprezentowanie szkoły w konkursach i zdobywanie czołowych lokat. W grupie nagrodzonych znaleźli się:  Staś Czerniejewski,  Natalka Jaroszewska, Julka Klimczewska, Adaś Dutkowski, Ania Janczak, Julia Jeznach.

Na uwagę zasługują liczne konkursy, w których nasi uczniowie chętnie i z wielkim zaangażowaniem biorą udział.  Szóstoklasiści pod opieką p. Ewy Janas brali udział w ogólnopolskim konkursie Ekomonster. Mieli za zadanie stworzyć rzeźbę, która będzie przedstawiała cztery podstawowe rodzaje zanieczyszczenia powietrza: palenie papierosów, spaliny samochodowe, pyły petrochemiczne i przemysłowe, zanieczyszczenia z palenisk domowych. Wielkie  zaangażowanie zostało nagrodzone. Nasza szkoła kocha ekologię, dlatego licznie i z sukcesami uczestniczymy w konkursach ekologicznych. III miejsce zdobyliśmy w konkursie fotograficznym realizowanym w ramach zadania pn.: "Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego". Gratulujemy również Mikołajowi Klusowi z klasy IV , który zdobył wyróżnienie.

Nie jest łatwo młodzież pobudzić do działania, zwłaszcza bezinteresownego. Jednak to się udało p. Karolinie Kiedrowskiej, pod której czujnym okiem działa koło wolontariatu. Siódmoklasiści mogą w tym roku pochwalić się licznymi akcjami na rzecz potrzebujących ludzi i zwierząt. Serdecznie gratulujemy, ale również dziękujemy.

Kolejny rok szkolny za nami. Chwilami było ciężko, chwilami  zabawnie, kręte ścieżki prowadziły nas do tego dnia Jednak mamy nadzieję, że każdy z uczniów pozytywnie wspomina minione miesiące. Wakacje czas zacząć... Nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć słonecznych i bezpiecznych dni. Chwilo trwaj!