Szkoła Podstawowa |im. K. K. Baczyńskiego |w Wyszogrodzie

09-450 Wyszogród      ul. Niepodległości 11  

Tel. (24) 231-10-30  

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. K. K. Baczyńskiego

ul. Niepodległości 11

09-450 Wyszogród

e-mail: sp-wyszogrod@wp.pl

Statystyki

  • Odwiedziny: 809844
  • Do końca roku: 341 dni
  • Do wakacji: 148 dni

Warsztaty cyfrowobezpieczni

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu Cyfrowobezpieczni. Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa wymyślono po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

Zgodnie z założeniami projektu gościliśmy dzisiaj Edukatora, który spotkał się z dyrektorem szkoły.  Następnie odbyło się spotkanie z uczniami klas II –VIII. Edukator zaprezentował film nt. cyberzagrożeń, przedstawił podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa, zaprezentował główne założenia i cele projektu.  

Następnie zostały przeprowadzone warsztaty  w klasach II i VI. Uczniowie czynnie brali udział w dyskusjach, ćwiczeniach i zabawach.

Zrealizowano także spotkanie edukatora z nauczycielami, podczas którego zapoznano z tematyką cyberzagrożeń występującą wśród uczniów oraz sposoby ich zapobiegania.

Na spotkaniu z rodzicami, przy pomocy materiałów opracowanych na potrzeby projektu omówiono temat cyberzagrożeń uczniów i ważnej roli rodziców w ochronie dzieci przed nimi.