Szkoła Podstawowa |im. K. K. Baczyńskiego |w Wyszogrodzie

09-450 Wyszogród      ul. Niepodległości 11  

Tel. (24) 231-10-30  

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. K. K. Baczyńskiego

ul. Niepodległości 11

09-450 Wyszogród

e-mail: sp-wyszogrod@wp.pl

Statystyki

  • Odwiedziny: 788927
  • Do końca roku: 20 dni
  • Do wakacji: 192 dni

Konkurs piosenki ekologicznej

W sobotę 29 września na wyszogrodzkim rynku odbył się konkurs  piosenki ekologicznej o charakterze edukacyjnym, skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego. Organizatorem była fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi  Płockiej - Młodzi Razem" działająca na zlecenie Powiatu Płockiego. Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: "Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego" współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku" Działanie 5.4 "Ochrona bioróżnorodności" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Naszą szkołę jako solistka reprezentowała Oliwia Smulska w piosence "Świat bez wody", w kategorii zespoły wystąpił Chór szkolny w utworze "Dziękuję ziemi". Profesjonalne jury wyłoniło 3 laureatów zarówno w kategorii konkursu indywidualnego jak i zespołowego. W obu kategoriach zostaliśmy laureatami.

Serdecznie gratulujemy!