Szkoła Podstawowa |im. K. K. Baczyńskiego |w Wyszogrodzie

09-450 Wyszogród      ul. Niepodległości 11  

Tel. (24) 231-10-30  

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. K. K. Baczyńskiego

ul. Niepodległości 11

09-450 Wyszogród

e-mail: sp-wyszogrod@wp.pl

Statystyki

  • Odwiedziny: 789098
  • Do końca roku: 20 dni
  • Do wakacji: 192 dni

Działamy w wolontariacie

W Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego od tego roku szkolnego działa Szkolne Koło Wolontariatu ,,Pomoc niesiona małymi krokami”. Opiekunem koła jest p. Karolina Kiedrowska. Uczniowie w ramach swojej działalności biorą udział w akcjach ogólnopolskich, ale przede wszystkim inicjują działania, które mają na celu pomoc społeczności lokalnej.

Najważniejsze dla naszych uczniów są te akcje, które dzieją się w naszym mieście i skierowane są na pomoc dla mieszkańców naszej gminy, dlatego też włączyli się oni bardzo aktywnie w rozpowszechnienie informacji na temat przekazania 1 % dla 2,5-letniej Oli z Wyszogrodu oraz dla jednej ze swoich koleżanek ze szkoły. Przygotowali ulotki informujące o zbiórce, które rozdawali podczas zebrania z rodzicami oraz plakaty, które rozwiesili na terenie naszego miasta. W sobotnie przedpołudnie roznosili również na mieście małe ulotki informujące o zbiórce, a także przygotowali loterię fantową, z której dochód został przeznaczony na rehabilitację dla Oleńki. W loterię fantową włączyła się cała społeczność szkolna, najpierw przynosząc fanty, a później kupując losy. Cała kwota zebrana podczas loterii - 1400 zł - została przekazana Oli. Ale to nie wszystko, w pomoc naszej mieszkance włączyła się również świetlica szkolna. Nauczyciele, którzy przygotowali kiermasz wielkanocny - p. K. Żochowska, p. A. Cichocka oraz p. U. Janiszewska - postanowili dochód ze sprzedaży (1000 zł) przeznaczyć na rehabilitację dla Oli. W ten sposób cała kwota 2400 zł została przekazana przez młodzież p. Karolinie Chojeckiej - mamie Oli. Pani Karolina nie kryła swojej radości i wdzięczności dla osób, które wspierają jej rodzinę. 

Na pochwałę zasługuję również akcja zorganizowana przez Samorząd Uczniowski oraz klasę Vb. Młodzież postanowiła, że w ramach pomocy swojej koleżance ze szkoły, przygotują słodkie babeczki i ciasta, a dochód z ich sprzedaży został przekazany naszej uczennicy.

Bardzo się cieszymy, że uczniowie tak aktywnie włączają się w tego typu działania, które uczą ich wrażliwości, empatii, a także otwartości na bezinteresowną pomoc innym.