Szkoła Podstawowa |im. K. K. Baczyńskiego |w Wyszogrodzie

09-450 Wyszogród      ul. Niepodległości 11  

Tel. (24) 231-10-30  

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. K. K. Baczyńskiego

ul. Niepodległości 11

09-450 Wyszogród

e-mail: sp-wyszogrod@wp.pl

Statystyki

  • Odwiedziny: 696459
  • Do końca roku: 169 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018

4 września zabrzmiał pierwszy dzwonek rozpoczynający rok szkolny 2017/2018. Jedni przywitali go z radością, inni z niepewnością, ale byli tacy, którzy woleli usłyszeć go dużo później i jeszcze rozkoszować się wakacyjną swobodą. Dyrektor szkoły pani B. Jasińska powitała nauczycieli, rodziców no i bardzo gorąco wszystkich uczniów.

Tego dnia odbyło się również oficjalne zakończenie modernizacji terenu zielonego przy szkole, realizowanego w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przekazanie terenu społeczności szkolnej do użytkowania.

Gmina i Miasto Wyszogród otrzymały na ten cel dofinansowanie w kwocie 98 954,00 zł, co stanowi 90% wartości całego projektu.

Zadanie to, przełożyło się na poprawę warunków estetycznych naszej placówki. Ułożono nową kostkę brukową, wykonano nowe nasadzenia:

- drzew iglastych i liściastych w ilości 59 sztuk,

- krzewów kwitnących w ilości 300 sztuk,

- krzewów iglastych, jałowców płożących, bylin wieloletnich, traw ozdobnych, rododendronów, azalii, w ilości 500 sztuk.

Zabiegi pielęgnacyjne polegały na korekcie koron drzew i cięciach technicznych, zdjęciu suchych i połamanych gałęzi oraz usunięciu drzew stwarzających zagrożenie dla korzystających z placu przy szkole.

Wykonawcą opisywanych zadań jest Firma Jawor Serwis Ewa Szymborska z Gąbina, natomiast w ramach środków własnych przy udziale Starostwa Powiatowego w Płocku, Rady Rodziców oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego Ola Trans "Krecik" wymieniono starą i zniszczoną nawierzchnię oraz wykonano frontową część ogrodzenia.

Wśród gości zaproszonych na uroczystość byli:

-       Mariusz Bieniek - Starosta Płocki,

-       Krzysztof Olejnicki - Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich,

-       Dariusz Szymborski - Przedsiębiorstwo PHU "Jawor",

-       Jan Boszko - Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród,

-       Anna Kossakowska - Sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród,

-       Joanna Stelmach - Dyrektor Oddziału Vistula BS w Wyszogrodzie,

-       Artur Kaźmierczak - Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Spraw Komunalnych oraz Planowania i Ochrony Środowiska,

-       Ks. Grzegorz Przybyłek Proboszcz Parafii pw. Św. Trójcy w Wyszogrodzie,

-       Józef Zbigniew Boszko - Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród,

-       Andrzej Woźniak - Radny Gminy i Miasta Wyszogród,

-       Joanna Misiakowska - Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Radna Gminy i Miasta Wyszogród,

-       Wanda Lesińska - Radna Gminy i Miasta Wyszogród,

-       Małgorzata Majewska - Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszogrodzie,

-       Grażyna Piotrowska - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Wyszogrodzie,

-       Monika Wójcik - Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie,

-       Dorota Szymańska - Członek Zarządu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie,

-       Małgorzata Zaorska - Członek Zarządu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie,

-       Rafał Fotek - Członek Zarządu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie.